Blog

Blog

CAREOLL mobilna aplikacija

CAREOLL mobilna aplikacija

CAREOLL mobilna aplikacija je dodatak CAREOLL informacionom sistemu. Namijenjena je zdravstvenim radnicima koji svoje aktivnosti realizuju u stalnom pokretu.  Može da se koristi i kada korisnik nije u ordinaciji. Mobilna aplikacija omogućava jednostavan pregled aktivnosti koje treba da se realizuju, da se dodaju slike i sl.

CAREOLL Practice u endokrinologiji

CAREOLL Practice u endokrinologiji

Implementacija platfore CAREOLL u svakodnevno poslovanje zdravstvene ustanove je inovativan poduhvat koji uz pravilno planiranje i primjenu može donijeti mnogo prednosti uključujući veću produktivnost, bolju organizaciju i konkuretnost na tržištu.

CAREOLL Practice u oftalmologiji

CAREOLL Practice u oftalmologiji

Proizvod CAREOLL Practice je napravljen da se prilagodi specifičnim potrebama oftamoloških ordinacija kao integrisano rješenje koje pruža potpunu kontrolu, sistematizaciju procesa i povećanje produktivnosti. Na raspolaganju je zakazivanje posjete prema kreiranom planu rada ljekara, elektronsko vođenje protokola posjeta pacijenata, elektronski zdravstveni karton i kreiranje računa na osnovu evidentiranih usluga, propisanih oftalmoloških pomagala, zakazanih terapija i sl.

CAREOLL Practice u pedijatriji

CAREOLL Practice u pedijatriji

Platforma CAREOLL je softversko rješenje namijenjeno zdravstvenim ustanovama. CAREOLL predstavlja jednostavnu i brzu pomoć koja će u potpunosti zamijeniti ručnu evidenciju pacijenata i pregleda.

CAREOLL Practice u ginekologiji

CAREOLL Practice u ginekologiji

Osim što digitalizuje, ubrzava i pojednostavljuje proces rada, zdravstveni softver nudi funkcionalnosti koji se odnose na brže pisanje nalaza i mišljenja u ginekološkim zdravstvenim ustanovama. Moguće je kreirati posebne šablone, npr. za “Redovnu godišnju kontrolu”, “Pregled za utvrđivanje trudnoće”, “Pregled u trudnoći” itd., te na početku pregleda odabrati konkretan šablon.

CAREOLL Practice u dermatologiji

CAREOLL Practice u dermatologiji

CAREOLL je multifunkcionalna platforma za digitalno vođenje medicinske dokumentacije u zdravstvenim ustanovama. Korištenje medicinskog softvera značajno ubrzava radne procese. Proizvod CAREOLL Practice prilagođava se svim specifičnostima rada u specijalističkim ordinacijama dermatologije.

CAREOLL platforma sertifikovana za IZIS

CAREOLL platforma sertifikovana za IZIS

Sredinom jula 2022 zvanično smo prošli proces sertifikacije. Na ovaj način omogućena je razmjena podataka i medicinske dokumentacije elektronskim putem između različitih zdravstvenih ustanova.