Blog

Blog

Januar – Mjesec borbe protiv raka grlića materice

by | 17.01.2024. | Health, Vijesti

Januar je mjesec borbe protiv raka grlića materice. O učestalosti oboljevanja govori podatak da se 8 od 10 muškaraca i žena u životu zarazi virusom HPV-a koji kod žena izaziva rak grlića materice. Zato je neophodno redovno vršiti ginekološke preglede i mjere prevencije kako bi se zaštitili.

ŠTA JE HPV?

HPV je virus (humani papiloma virus) koji inficira kožu i različite dijelove sluznice. Postoji više vrsta HPV-a, neki tipovi su poznati kao visokorizični i prenose se polnim putem. Niskorizični tipovi HPV-a mogu uzrokovati obične bradavice u genitalnom područiju, kondilome vaginalnog ili perianalnog područja te bradavice oka, nosa usta i grkljana. Najveći broj  zaraženih osoba uspjeva savladati infekciju vlastitim imunolškim sistemom međutim ako se virus zadrži u dijelovima sluznice, promjene mogu prouzrokovati razvoj karcinoma.

KAKO NASTAJE RAK GRLIĆA MATERICE?

Rak vrata materice nastaje iz prekancerogenih promjena koje se nazivaju cervikalna neoplazija (CIN), a dijele se na CIN1, CIN 2 i CIN3. Razvoj raka vrata materice povezan je sa infekcijom humanim papiloma virusom (HPV), koji se prenosi polnim putem. Sojevi povezani sa nastankom karcinoma nazivaju se visokorizičnim sojevima a najznačajniji su sojevi 16 i 18 koji su odgovorni za većinu slučajeva raka vrata materice.

NAJČEŠĆI RIZIKO FAKTORI NASTANKA RAKA GRLIĆA MATERICE
 • Infekcija HPV virusom,
 • Rano stupanje u polne odnose i često mjenjanje partnera,
 • Oslabljen imunološki sistem,
 • Infekcija HIV-om,
 • Pristustvo drugih polno prenosivih infekcija,
 • Nehigijenski uslovi (toaleti, sportski objekti, kozmetički saloni, solarijumi, saune te korištenje tuđeg ručnika i intimnog veša).
NAJČEŠĆI SIMPTOMI RAKA GRLIĆA MATERICE 
 • Vaginalna kvarenja
 • Krvarenje između dva menstrualna perioda
 • Vaginalni iscjedak koji je neugodnog i neprijatnog mirisa
 • Krvarenje nakon polnog odnosa i prisustvo bola u karlici

Virus HPV-a može dugo ostati u organizmu, a da ne uzrokuje manifestnu bolest. Do pojave vidljivih simptoma može proći i nekoliko godina tako da nije moguće utvrditi kada je izložena osoba bila u kontaktu sa virusom. Stoga je neophodno redovno raditi ginekološki pregled i prevenciju.

MJERE PREVENCIJE RAKA GRLIĆA MATERICE
 • Redovan ginekološki pregled sa PAPA – testom
 • Odgovorno seksualno ponašanje
 • Vakcinacija protiv HPV-a

 

Ginekolološki pregled sa PAPA – testom peporučeno je vršiti jednom godišnje za seksualno aktivne žene. PAPA testom mogu se otkriti promjene na sluznici vrata materice prije nego što se maligna bolest razvije. Ljekarskim pregledom uz adekvatno napisan nalaz i dijagnostičku obradu procenat unapređenja zdravlja je znatno veći i dovešće do ranog otkrivanja bolesti.

U okviru CAREOLL aplikacije, prilikom kreiranja nalaza, omogućeno je evidentiranje i štampanje zahtjeva za dodatne analize (procedure)  kao što je PAPA test. Zahtjev za proceduru sadrži podatke o uzorku koji se šalje na analizu, kao i podatak u koju ustanovu se uzorak šalje na obradu.

Zahtjev za PAPA test

 

Evidencija porodične anamneze i uvid u genetske predispozicije imaju značajnu ulogu prilikom uspostavljanja dijagnoze i procjene zdravstvenog stanja pacijenta, naročito prilikom prevencije ili  dijagnostikovanja kancerogenih oboljenja.
Tokom kreiranja nalaza, u okviru anamneze, moguće je označiti i istaknuti hronična stanja pacijenata, alergije ili riziko faktore . Označen podatak ostaje dokumentovan i vidljiv prilikom svakog otvaranja zdravstvenog kartona pacijenta.

 

Prikaz nalaza i istaknutih stanja kroz zdravstveni karton pacijenta

 

Proizvod CAREOLL Practice  omogućava potpunu kontrolu, sistematizaciju, kompaktnost pisanja nalaza. Obuhvata cjelokupni proces pisanja nalaza i objedinjeni su svi administrativni, medicinski i finansijski podaci na jednom mjestu. Prednosti CAREOLL Practice u ginekologiji možete detaljnije pročitati u članku  https://careoll.com/careoll-practice-u-ginekologiji/ .