Izdanje za biohemijske, mikrobiološke, patohistološke i genetičke laboratorije

CAREOLL Lab omogućava praćenje svih koraka od upisa u protokol posjeta zahtjevanih analiza, kreiranje i izdavanje računa, uzimanja uzoraka, trijaže (primarne/sekundarne), preanalitičke obrade, kreiranje naloga za laboratoriju, kreiranje naloga za transport u druge laboratorije, komunikacija sa laboratorijskim uređajim putem HL7 i ASTM protokola, unosa rezultata, verifikacije, potpisivanja i na kraju izdavanja rezultata pacijentima (štampanih i putem email-a).

Podržavajući povezivanje različitih uređaja u sistem (računara/laptopova, ekrana osjetljivih na dodir, tableta, mobilnih telefona, bar štampača i bar kod čitača), ovaj medicinski softver u potpunosti omogućava lakši i brži pristup svim informacijama na datim mjestima u okviru poslovnog procesa.

Jednostavno rečeno, CAREOLL Lab u potpunosti digitalizuje poslovne procese u vašoj laboratoriji i maksimalno smanjuje potrebu za štampanjem dokumenata. Kroz povezanost sa laboratorijskim uređajima (analizatorima) CAREOLL Lab utiče na preciznost obrade uzoraka što ubrzava proces zaključivanja usluga.

Zahvaljujući visokoj strukturiranosti podataka, sistem omogućuje različite kontrole prilikom verifikacije rezultata:

Z

automatski odabir referentnih vrijednosti na osnovu pola, starosti, metode analize, tipa uređaja i sl.

Z

poređenje sa prethodnim analizama za istog pacijenta

Z

automatsko računanje osnovnog delta čeka

Kako bi se ostvarila potpuna kontrola, softver omogućava praćenje kretanja uzorka kroz laboratoriju, računanje TAT vremena za svaku analizu sa informisanjem korisnika o isteku roka.

U slučaju da u okviru vaših laboratorija imate punktove, sistem vam automatski nudi kreiranje naloga za transport uzoraka, prenos podataka iz punkta u centralnu laboratoriju, te automatsko vraćanje rezultata uz kompletan uvid kretanja uzorka.

Kako bi ostvarili što bolje rezultate poslovanja, sistem vam omogućava kreiranje programa lojalnosti za pacijente, sklapanja partnerskih ugovora sa drugim zdravstvenim institucijama, periodično fakturisanje po ugovorima, definisanje akcija na pojedine analize u određenom periodu.

Detaljan uvid u performanse poslovanja omogućavaju vam raznovrsni izvještaji, finansijski i laboratorijski. Kao i svaki moderan sistem, veliki akcent je stavljen na sigurnost podataka, tako da se svakom korisniku definišu prava pristupa podacima. Dostupna je i evidencija istorija svih izmjena podataka.

;

CAREOLL Lab paketi

U okviru edicije Lab korisnicima su dostupna dva paketa, Basic i Standard.

Cijena za punkt*

50,00 KM

Cijena za punkt*

100,00 KM

*Punkt je lokacija gde se vrši samo uzimanje uzoraka, koji se dalje prosljedjuju u veću laboratoriju na realizaciju. Ne postoji mogućnost kupovine edicije samo za punkt, u sistemu mora postojati bar jedna standardna laboratorija.

Jednokratne usluge uključene u cijenu odabranog paketa

w

PODRŠKA

Basic podrška od 8:00 do 16:00 časova radnim danom putem emaila uključena u cijenu paketa.

OBUKA

Basic paket – jedan dan 6h uključen u cijenu licence. Više od jednog dana vrši se dodatna naplata po zvaničnom cjenovniku.

Standard paket – dva dana po 6 sati uključeno u cijenu licence. Više od dva dana vrši se dodatna naplata po zvaničnom cjenovniku.

SKLADIŠNI PROSTOR

Basic paket 750 MB

Standard paket 1 GB

Cjenovnik dodatnih usluga

Standard podrška

Standard podrška kao odvojena usluga od 7:00 do 22:00 časa svakim danom online ( telefon, teamviewer,cisco webex, skype), paušalno na mjesečnom nivou. U cijenu je uključeno maksimalno 25 sati podrške na mjesečnom nivou.

50,00 KM

Dodatni skladišni prostor

Dodatni skladišni prostor 1 GB

5,99 KM

w

Premium podrška

Premium podrška 24/7, paušalno na mjesečnom nivou. U cijenu je uključeno maksimalno 40 sati podrške na mjesečnom nivou.

80,00 KM

Import podataka

Import podataka nije uključen u cijenu, cijena se definiše nakon analize dostavljenih podataka.

Personalizovana obuka

Personalizovana obuka 1h

24,99 KM