Careoll Mobile

Careoll Mobile

Careoll mobilna aplikacija dodatak je CAREOLL informacionom sistemu, koja omogućava korisnicima da određene aktivnosti realizuju na brži i jednostavniji način, čak i dok su u pokretu.

CAREOLL informacioni sistem je aplikacija za zdravstvene ustanove, koja omogućava vođenje elektronskog zdravstvenog kartona (EMR), realizaciju laboratorijskih analiza (LIS) i upravljanje osnovnim resursima zdravstvene ustanove.

Careoll mobilna aplikacija omogućava:

Z

Dodavanje slika

Transformiše vaš mobilni uređaj (telefon/tablet) u priručni skener i omogućava slikanje pacijenata za karton, slikanje vidljivih promjena na koži i dodavanje u zdravstveni nalaz, slikanje medicinske dokumentacije koju pacijent ponese sa sobom i dodavanje uz nalaz.

Z

Dodavanje videa

Transformiše vaš mobilni uređaj u kameru, koja vam omogućava da snimite određeni sadržaj, bitan za pregled pacijenta i da ga priložite u zdravstveni karton.

Z

Zakazivanje termina

Omogućava vam da zakažete termin za pregled pacijenta, uvažavajući rasporede i dostupnost resursa ustanove. Prilikom zakazivanja termina, imate mogućnost da informacije o pacijentu, koje je su vam potrebne, upišete u napomenu termina, preuzmete iz SMS poruke koju vam je poslao pacijent ili da preuzmete Broj telefona pacijenta koij vas je pozvao (iz liste poziva ili iz aktivnog poziva).

Z

Terapije

Prikaz zakazanih terapija za današnji dan po lokacijama i vremenu, sa prikazom detalja o pacijentu i proceduri koja treba da se sprovede, te evidentiranje prisustva/odsustva pacijenta.

Z

Moj raspored

Pregled zakazanih termina i zakazivanje termina u ličnom rasporedu zdravstvenog radnika.

Z

Moja odsustva

Pregled i dodavanje dana odsustva zdravstvenog radnika.

Z

Obavještenja

Prikaz obavještenja koje dodaje zdravstvena ustanova.

Z

Rad u offline režimu

(bez mreže/interneta) omogućava preuzimanje svih podataka neophodnih za rad aplikacije, evidentiranje prisustva/odsustva pacijenata na terapijama i sinhronizaciju podataka kada mreža bude dostupna.

Z

Podešavanja

Podešavanje veze ka CAREOLL informacionom sistemu*, te osnovnih ponašanja aplikacije.

CAREOLL CLOUD

Ako ustanova koristi CAREOLL informacioni sistem u CLOUD, korisnik treba da instalira poseban Sertifikat koji mu omogućava pristup i osigurava komunikaciju sa CLOUD-om.

CAREOLL ON-PREMISES

Ako ustanova koristi CAREOLL informacioni sistem ON-PREMISES, mobilna aplikacija koristi LAN mrežu za komunikaciju i moguće ju je koristiti samo u prostorijama ustanove.

CAREOLL Mobile Screenshots

Politika privatnosti

Kompanija Lanaco d.o.o poštuje Vašu privatnost i u skladu sa tim želi da Vas, kao korisnika aplikacije Careoll, informiše o načinu sakupljanja, upotrebe i pristupa ličnim, privatnim informacijama