CAREOLL Platforma

CAREOLL Platforma

Medicinske aktivnosti

Zakazivanje termina za preglede

Na osnovu definisanog rasporeda rada ljekara, na jednostavan način se pacijentu zakazuje termin za ljekarski pregled.

Evidencija pacijenata

Elektronska evidencija svih pacijenata sa skupom detaljnih podataka o pacijentu. Mogućnost pretrage pacijenata po broju zdravstvenog kartona, imenu te JMB.

Zakazivanje termina za terapijske procedure

Jednostavno zakazivanje termina za terapijske procedure na osnovu definisanih rasporeda izvođenja terapija po lokacijama ili uređajima.
b

Prijem i vođenje protokola posjeta pacijenata

Jednostavno evidentiranje posjeta pacijenata u knjigu protokola.

Čekaonica

Koncept prikaza svih pacijenata koji su u čekaonici, te jednostavno preuzimanje pacijenata u sledeći korak u poslovnom procesu po određenom redoslijedu.

Vođenje terapeutskih kartona

Evidentiranje toka izvođenja terapijskih procedura, vođenje bilješki i bitnih napomena vezanih za rad sa pacijentom. Štampa rasporeda izvođenja terapija za pacijenta.
c

Prijem i vođenje protokola ležećih pacijenata

Jednostavno evidentiranje posjeta pacijenata koji se vode kao stacionarni u knjigu protokola ležećih pacijenata.

i

Vođenje elektronskog zdravstvenog kartona

Kreiranje nalaza za prve i kontrolne preglede, te  njihovo štampanje. Uvid u podatke o prethodnim pregledima, izvršenim terapijama i procedurama.

Kreiranje i izdavanje računa o pruženim uslugama

Kreiranje računa na osnovu pruženih usluga i njegovo štampanje na fiskalnom štampaču. Podržane su i A4 fakture.

Organizacione aktivnosti

p

Opšte informacije o zdravstvenoj ustanovi

Na osnovu definisanog rasporeda rada ljekara, na jednostavan način se pacijentu zakazuje termin za ljekarski pregled.

Kreiranje cjenovnika

Mogućnost kreiranja cjenovnika u željenoj valuti za usluge koje se pružaju, te opciono definisanje važenja cjenovnika. Podrška za pakete usluga.

Evidencija zaposlenih

Brza i jednostavna evidencija zaposlenih zdravstvenih radnika sa njihovim kvaifikacijama, rasporedom te funkcijom koju obavljaju.

Definisanje podloga za naručivanje na preglede i tretmane

Kreiranje rasporeda rada ljekara, dostupnosti uređaja i lokacija kako bi se jednostavno izvršilo naručivanje pacijenata.

Evidencija uređaja u zdravstvenoj ustanovi

Jednostavna evidencija svih uređaja u organizaciji, sa mogućnošću definisanja terapijskih procedura koje mogu da sprovode i njihovog trajanja.

Izvještavanje

Izvještaji o posjetama pacijenata

Izvještaji o obavljenim terapijama

Sumarni izvještaji po izabranim parametrima

Izvještaji o obavljenim pregledima

Izvještaji o naplaćenim uslugama