Izdanje za ambulantne i specijalističke zdravstvene ustanove

Opšte, pedijatrijske, ginekološke, internističke,.. zdravstvene ustanove.

Imajući u vidu specifičnosti rada u svakoj od specijalističkih ordinacija, rješenje CAREOLL Practice se prilagođava svakoj od njih. Vođenje evidencije o opštim podacima svake od ustanova, početni je korak i osnov za rad. Pružena je mogućnost unosa podataka o lokacijama, timovima, uređajima i procedurama koje se obavljaju u ustanovi, kao i o zaposlenim zdravstenim radnicima.

Omogućena je izrada fleksibilnih rasporeda rada koji služe kao podloga za zakazivanje pregleda i procedura. CAREOLL Practice pruža mogućnost kreiranja  baze pacijenata i vođenja evidencije o izvršenim pregledima i/ili procedurama. Za svakog pacijenta moguće je u svakom trenutku dobiti  pregled njegovog zdravstvenog kartona, istorijata  pregleda, nalaza i naplaćene račune. Na intuitivan i lak način omogućen je unos  i  štampa nalaza i mišljenja ljekara. Podaci su struktuirani, što omogućava lakše praćenje i izvještavanje po pojedinim elementima nalaza.

Osim osnovnih podataka vezanih za prve i kontrolne preglede pacijenata, CAREOLL Practice podržava i ostale segmente rada ustanove, kao što su unos cjenovnika usluga i izrada računa (A4 i fiskalnih). Na raspolaganju je širok spektar izvještaja sa dinamičkim parametrima koje korisnik aplikcije može sam da podešava prema svojim potrebama.

CAREOLL Practice je kreiran kao višekorisnički sistem i pruža mogućnost da se svakom korisniku odrede posebna prava pristupa.

CAREOLL Practice Whitepaper

Saznajte kako umanjiti pogreške, maksimalno ubrzati procese i pojačati efikasnost unutar svojih medicinskih ustanova. Preuzmite besplatno Whitepaper!

CAREOLL Practice paketi

U okviru edicije Practice korisnicima su dostupna tri paketa, Basic,  Standard i Connected.

Jednokratne usluge uključene u cijenu odabranog paketa

w

PODRŠKA

Basic podrška od 8:00 do 16:00 časova radnim danom putem emaila uključena u cijenu paketa.

OBUKA

Basic paket – jedan dan 6h uključen u cijenu licence. Više od jednog dana vrši se dodatna naplata po zvaničnom cjenovniku.

Standard paket – dva dana po 6 sati uključeno u cijenu licence. Više od dva dana vrši se dodatna naplata po zvaničnom cjenovniku.

SKLADIŠNI PROSTOR

Basic paket 750 MB

Standard paket 1 GB

Cjenovnik dodatnih usluga

Standard podrška

Standard podrška kao odvojena usluga od 7:00 do 22:00 časa svakim danom online ( telefon, teamviewer,cisco webex, skype), paušalno na mjesečnom nivou. U cijenu je uključeno maksimalno 25 sati podrške na mjesečnom nivou.

50,00 KM

Dodatni skladišni prostor

Dodatni skladišni prostor 1 GB

5,99 KM

w

Premium podrška

Premium podrška 24/7, paušalno na mjesečnom nivou. U cijenu je uključeno maksimalno 40 sati podrške na mjesečnom nivou.

80,00 KM

Import podataka

Import podataka nije uključen u cijenu, cijena se definiše nakon analize dostavljenih podataka.

Personalizovana obuka

Personalizovana obuka 1h

24,99 KM