Elektronski recepti (e-recepti)

Integrisani zdravstveni informacioni sistem – IZIS povezuje zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj u jedinstven sistem, omogućavajući, između ostalog, da se šalju e-recepti i da se vrši njihova realizacija u apotekama koje imaju potpisan ugovor sa Fondom...

Elektronska uputnica (e-uputnica)

Integrisani zdravstveni informacioni sistem – IZIS povezuje zdravstvene ustanove različitih nivoa u Republici Srpskoj u jedinstven sistem, omogućavajući pri tome slanje i preuzimanje e-uputnica između integrisanih zdravstvenih ustanova. Zdravstvene ustanove koje imaju...

Korisnička podrška i razvoj Careoll-a

Korisnička podrška Korisnička podrška Careoll tima koncipirana je tako da korisnicima omogući brzo informisanje i dostupnost u svakom trenutku. Potencijalni korisnici imaju mogućnost da se upoznaju sa aplikacijom i funkcionalnostima koje nudi kroz kratku prezentaciju...

CAREOLL mobilna aplikacija

CAREOLL mobilna aplikacija je dodatak CAREOLL informacionom sistemu. Namijenjena je zdravstvenim radnicima i može da se koristi i kada korisnik nije u ordinaciji.     Sve prednosti korištenja aplikacije navedeni su među podacima o CAREOLL mobilnoj...
CAREOLL Practice u endokrinologiji

CAREOLL Practice u endokrinologiji

Zdravstveni sistem je doživio veliki napredak zbog uvođenja informacionih sistema u medicinske i administrativne procese. Zdravstveni informacioni sistemi omogućavaju zakazivanje posjeta u skladu sa definisanim rasporedom rada ljekara. Omogućeno je pisanje nalaza,...
CAREOLL Practice u kardiologiji

CAREOLL Practice u kardiologiji

Prema definiciji SZO “Zdravstveni informacioni sistem (ZIS) je dio opšteg informacionog sistema i podrazumijeva mehanizam za prikupljanje, obradu, analizu i prijem informacija potrebnih za organizaciju i sprovođenje zdravstvene zaštite, ali i za istraživanja i...