Trijaža uzoraka kroz LIS

Trijaža uzoraka kroz LIS

Trijaža u laboratoriji podrazumijeva raspodjelu uzoraka u zavisnosti od analiza koje je potrebno realizovati za odabrane uzorke. Nakon prikupljanja uzoraka potrebno je grupisati uzorke u zavisnosti od mjesta realizacije zadatih analiza. Primarnom trijažom vrši se...
Prikupljanje uzoraka kroz LIS

Prikupljanje uzoraka kroz LIS

PRIKUPLJANJE UZORAKA KROZ LIS je jednostavan i automatizovan proces sa određenim prednostima. Mogućnost evidentiranja i označavanja prikupljenog uzorka u toku prijema pacijenta, na recepciji ali i u toku procesa uzimanja uzoraka u laboratoriji U toku prijema...
CAREOLL START UP program

CAREOLL START UP program

Svim zdravstvenim ustanovama koje su tek na početku želimo pružiti punu podršku u pokretanju i vođenju digitalizovanih procesa koji su u modernom vremenu neophodni za rad zdravstvenih ustanova. Najbitnija stvar kod odabira gotovog rješenja za sve digitalne procese,...
Prijem pacijenta u laboratoriju kroz LIS

Prijem pacijenta u laboratoriju kroz LIS

Prijem pacijenta u laboratoriju kroz LIS podrazumijeva evidentiranje posjete i podataka o pacijentu, evidentiranje analiza i uzoraka za obradu, izdavanje računa, informisanje pacijenta o vremenu i načinu izdavanja i preuzimanja rezultata analiza. CAREOLL Lab u okviru...
Druga konferencija Balkanske Asocijacije Medicinskih Sestara

Druga konferencija Balkanske Asocijacije Medicinskih Sestara

Druga konferencija Balkanske Asocijacije Medicinskih Sestara ,,Naš put ka Evropskoj Uniji”, održana je 24.03.2023. godine u  Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Na konferenciji se okupilo preko 100 medicinskih sestara iz Bosne i Hercegovine,...
CAREOLL u laboratoriji

CAREOLL u laboratoriji

Upotreba informacionog sistema u medicinskim laboratorijama značajno je ubrzala rad. Prije digitalizacije rada u medicinskoj laboratoriji administrativni poslovi, kao što su unos podataka o pacijentima, evidentiranje analiza i njihovih rezultata i izdavanje računa,...