Blog

Blog

Poslovna analiza u medicini

by | 19.12.2023. | Vijesti

Poslovna analiza je proces korištenja kvantitativnih metoda i interpretacije informacija i podataka koji se pohranjuju u ustanovi.

U cilju analize poslovanja i donošenja što boljih poslovnih odluka, potrebno je prikupiti sve dostupne informacije do kojih se može doći pomoću medicinskog informacionog sistema.

Informacioni sistem omogućava zdravstvenoj ustanovi da na veoma brz i jednostavan način dobije informacije i izvrši analizu poslovanja ustanove i njenih dijelova.

Na osnovu informacija i analiza moguće je preduzeti odgovarajuće mjere sa ciljem:

  • poboljšanja efikasnosti rada;
  • poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga;
  • unapređenja upravljanja u zdravstvenoj ustanovi;
  • kontrole troškova.

Informacioni sistemi omogućavaju visok stepen automatizacije obrade podataka. Automatizacijom se značajno ubrzava poslovni proces i ostvaruju se  uštede u korištenju ljudskih, vremenskih i materijalnih resursa. Uvođenjem informacionog sistema prestaje potreba za korištenjem papirnih dnevnih i mjesečnih izvještaja, smanjuju se troškovi i povećava tačnost.

Generisanje različitih izvještaja pomaže upravljačkoj strukturi ustanove omogućavajući praćenje rada i tačan uvid u sve segmente rada. Aplikacija CAREOLL nudi niz strukturisanih izvještaja u svakom od svojih modula: Recepcija, Ordinacija, Uprava, Prodaja, Sistem menadžment, što značajno utiče na donošenje svih važnih poslovnih odluka.

Neki od podataka koji se mogu dobiti putem izvještaja u informacionom sistemu CAREOLL su:

  • podaci važni za procjenu učinka zaposlenih – moguće je prikupiti podatke o produktivnosti zdravstvenih radnika zaposlenih u ustanovi.
  • podaci o posjetama pacijenata – analizom podataka pacijenti se mogu svrstati u grupe prema učestalosti dolazaka, tj. po broju pregleda obavljenih u ustanovi. Na osnovu toga može im se dodijeliti lojaliti kartica kojom se daje određena pogodnost pri plaćanju.
  • podaci o pregledima – analizom se može dobiti dovoljno precizna slika o obavljenim pregledima.
  • podaci o zahtjevima za analize – analizom podataka može se utvrditi opravdanost troškova rada ustanove/ laboratorije ili otkriti potreba za nabavkom novih instrumenata kojima bi se ubrzao i olakšao rad.
  • podaci o računima – pregledom izvještaja dobija se podatak koliko je usluga naplaćeno u određenom periodu.

Izvještaji mogu da se kreiraju u zavisnosti od odabranih parametara. Parametrizacija omogućava korisnicima da unosom određenih parametara sami određuju izgled i sadržaj izvještaja. Svi izvještaji u aplikaciji CAREOLL mogu da se dobiju u tabelarnom i grafičkom prikazu.

 

Zbirni izvještaj o pregledima - tabelarni prikaz

Tabelarni prikaz podataka u izvještaju

 

Grafički prikaz

Grafički prikaz podataka u izvještaju