Blog

Blog

CAREOLL Practice u ginekologiji

by | 27.07.2022. | Vijesti

CAREOLL je multifunkcionalna platforma za digitalno vođenje medicinske dokumentacije u zdravstvenim ustanovama. Korištenje medicinskog softvera u ginekologiji značajno ubrzava proces rada. Ginekologija kao specifična grana medicine zahtjeva temeljan pristup ginekološkom pacijentu i opšti dijagnostički postupak za istraživanje ginekoloških stanja koje obuhvataju:

  • Ginekološka istorija, pregled i dijagnostički postupci (PAPA test i ultrazvuk)
  • Periodični zdravstveni kontrolni pregled
  • Istorija bolesti
  • Sistematski pregled
  • Dijagnostički laboratorijski postupci.

Proizvod CAREOLL Practice je kreiran da se prilagodi navedenim specifičnim potrebama ginekoloških specijalističkih ustanova kao integrisano rješenje. Pomoću već definisanih postupaka, softver pruža potpunu kontrolu, sistematizaciju procesa uz integraciju sa IZIS-om.

Na jednom mjestu su objedinjeni svi administrativnimedicinski i finansijski podaci vezani za posjetu jednog pacijenta u ustanovi:

  • Na raspolaganju je zakazivanje posjete u skladu sa definisanim rasporedima rada ljekara;
  • Elektronska evidencija protokola posjeta pacijenata (sa opcijama evidentiranja uputnice i osiguranja);
  • Elektronski zdrastveni karton (sa mogućnošću kreiranja nalaza i mišljenja, liste procedura koje treba uraditi (npr. PAPA test), propisivanje lijekova i sl.);
  • Kreiranje računa nakon pregleda uzimajući u obzir sprovedene procedure sa nalaza.

Podaci se čuvaju na nivou zdravstvene ustanove i dostupni su svim zaposlenim zdravstvenim radnicima. Podaci su zaštićeni na način koji zadovoljava svjetske standarde iz oblasti bezbjednosti podataka.

Prikaz ginekološkog nalaza u CAREOLL aplikaciji

Prikaz ispisanog ginekološkog nalaza

Zašto izabrati platformu CAREOLL za vođenje dokumentacije u ginekološkoj ustanovi?

Osim što digitalizuje, ubrzava i pojednostavljuje proces rada, zdravstveni softver nudi funkcionalnosti koji se odnose na brže pisanje nalaza i mišljenja. Naime, platforma CAREOLL podržava rad sa šablonima nalaza. Moguće je kreirati posebne šablone, npr. za “Redovnu godišnju kontrolu”, “Pregled za utvrđivanje trudnoće”, “Pregled u trudnoći” itd. Na početku pregleda se odabere konkretan šablon. U toku pregleda, dalje se popunjavaju potrebna polja, koriguju određeni dijelove po potrebi ili ih jednostavno obrišemo. Upotrebom šablona nalaza značajno se ubrzava rad ljekara i smanjuje se obim unosa podataka.

Velika prednost je mogućnost hronološkog praćenja šifriranih parametara pregleda (npr. PM, MC, AB, zatim vrijednost pregleda “pod spekulima”, “palpatorno” i sl.). Puni potencijal se ostvaruje prilikom ultrazvučnih pregleda, gdje npr. prilikom vođenja trudnoće vršimo razna mjerenja nad plodom: biometrija ploda (FHR, BPD, HC, AC, FL, …). Zahvaljujući hronološkom praćenju, u svakom trenutku možemo dobiti tabelarni pregled svih mjerenja, a pri kraju trudnoće možemo pacijentu i odštampati kretanje parametara kroz čitav period trudnoće.

CAREOLL aplikacija sa prikazom hronološke vrijednosti iz prvog i kontrolnog pregleda

CAREOLL aplikacija sa prikazom hronološke vrijednosti iz prvog i kontrolnog pregleda

 

Značajne nalaze, kao što su nalazi UZV ili CTG dijagnostike (u štampanom ili u elektronskom obliku), rezultate određenih analiza ili testova (laboratorijske analize), nalaze koje je napisao neki drugi ljekar u drugoj ustanovi, moguće je dodati kao dokument ili sliku i sačuvati u okviru kreiranog pregleda vezano za pisani nalaz. Slika se dodaje putem CAREOLL mobilne aplikacije.

Ono što bi još istakli je podrška za rad sa procedurama kao što su PAPA test, gdje sistem priprema obrazac, te već kreira uzorak, sa mogućnošću dodjeljivanja broja pločice, te omogućava štampanje dokumenta koji se može slati u laboratorije.

Implementacija platforme CAREOLL u ginekološkoj zdravstvenoj ustanovi

Korišćenje platforme CAREOLL dovodi do poboljšanja performansi zdravstvenih ustanova u svakodnevnom radu, kako u specifičnim postupcima vezanim za specijalističke ordinacije, tako i za opšte poslove koji se vezuju za sve zdravstvene ustanove.

Implementacija platfore CAREOLL u svakodnevno poslovanje zdravstvene ustanove je inovativan poduhvat koji uz pravilno planiranje i primjenu može donijeti mnogo prednosti uključujući veću produktivnost, bolju organizaciju i konkuretnost na tržištu. Najveća prednost jeste što će zdravstvena ustanova značajno pojednostaviti svoje poslovanje, jer se podaci ne unose u više različitih programa, već samo u jedan, koji je usklađen i integrisan sa IZIS-om (Integrisani zdravstveni informacioni sistemom)

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi funkcionalnosti platforme CAREOLL ili smatrate da vam možemo pomoći u poboljšanju poslovnih perfomansi, obratite nam se putem kontakt forme. Naši konsultanti će vam pomoći da pronađete najbolje rješenje prema vašim potrebama i predložiti rješenje koje će vam olakšati svakodnevno poslovanje.