Blog

Blog

Simpozijum medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske

by | 09.06.2023. | Vijesti

Simpozijum medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem održan je 01.06 – 04.06. u hotelu “Vidović – Balkana”, Mrkonjić Grad.

Cilj okupljanja bio je isticanje i definisanje važnosti sestrinskog poziva, od strane sestara i tehničara kao i ostalih učesnika u sistemu zdravstva.

Učešće je uzelo preko 100 medicinskih radnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije.

Među glavnim temama predavanja izdvojile su se: promocija zdravlja kroz medije, percepcija javnosti o medicinskim sestrama i zdravstvena njega oboljelih.Kompanija Lanaco uzela je aktivno učešće i dala značajan doprinos u organizaciji simpozijuma. Održali smo prezentaciju na temu “Informacione tehnologije u zdravstvu” i upoznali učesnike sa razvojnim potencijalima u zdravstvu uz korišćenje informacionih sistema. Na praktičnim primjerima pokazali smo benefite rada sa CAREOLL softverom, te kako funkcionalnosti ove platforme rješavaju svakodnevne izazove zdravstvenih radnika.

Prisutni su mogli vidjeti kako izgledaju osnovni moduli CAREOLL platforme za rad na prijemnom pultu i u ordinaciji, na koji način je olakšano digitalno zakazivanje termina i prijem pacijenta, u odnosu na dosadašnji način rada. Ukratko je prezentovano na koji način je olakšano pisanje nalaza, koje funkcionalnosti nudi softver CAREOLL za brže i kompletnije pisanje nalaza. Predstavljene su mnogobrojne mogućnost za dobijanje izvještaja pregleda poslovanja zdravstvenih ustanova.

Nakon održane prezentacije, Balkanska asocijacija medicinskih sestara uručila je zahvalnicu kompaniji Lanaco za učešće na simpozijumu i za sponzorstvo. Srećni smo što su zdravstveni radnici prepoznali naš rad kao veoma važan za nastavak digitalizacije zdravstvenih ustanova. Kroz razvoj novih funkcionalnosti platforme CAREOLL posebnu pažnju posvećujemo promociji zdravlja kao temeljnoj odrednici rada u zdravstvenim profesijama.