Elektronski zdravstveni karton

Elektronski zdravstveni karton

Prilikom prijema i evidentiranja osnovnih podataka o pacijentu kroz aplikaciju, automatski se formira elektronski zdravstveni karton sa jedinstvenim brojem. Elektronski zdravstveni karton kreiran je tako da prikazuje svu medicinsku dokumentaciju pacijenta. Jednostavan...
Informativni dokument

Informativni dokument

Šta je informativni dokument? Informativni dokument je bilo koji dokument koji ljekar izdaje pacijentu u svrhu obavještenja neke druge organizacije o zdravstvenom stanju pacijenta. To mogu biti različite potvrde, uvjerenja, obavještenja, izjave, pravdanja, upitnici...
Prednosti kreiranja nalaza u CAREOLL Practice

Prednosti kreiranja nalaza u CAREOLL Practice

CAREOLL Practice omogućava jednostavno i brzo pisanje nalaza Upotreba šablona i mogućnost kopiranja podataka iz šablona ili prethodnih nalaza značajno ubrzavaju proces pisanja nalaza. Šablone nalaza moguće je kreirati i modifikovati u zavisnosti od podataka,...