Informativni dokument

Informativni dokument

Šta je informativni dokument? Informativni dokument je bilo koji dokument koji ljekar izdaje pacijentu u svrhu obavještenja neke druge organizacije o zdravstvenom stanju pacijenta. To mogu biti različite potvrde, uvjerenja, obavještenja, izjave, pravdanja, upitnici...
Prednosti kreiranja nalaza u CAREOLL Practice

Prednosti kreiranja nalaza u CAREOLL Practice

CAREOLL Practice omogućava jednostavno i brzo pisanje nalaza Upotreba šablona i mogućnost kopiranja podataka iz šablona ili prethodnih nalaza značajno ubrzavaju proces pisanja nalaza. Šablone nalaza moguće je kreirati i modifikovati u zavisnosti od podataka,...