Blog

Blog

Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

by | 01.12.2023. | Vijesti

Prvi decembar se obilježava kao svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a.
Obilježava se svake godine sa ciljem podizanja svijesti o pandemiji AIDS-a, urokovanoj širenjem HIV infekcije. To je istovremeno i prilika za ljude širom svijeta da se ujedine u borbi protiv HIV infekcije.

HIV- virus humane imunodeficijencije je retrovirus, koji se karakteriše opadanjem sposobnosti imunog sistema organizma.
Dijagnostika počinje procjenom rizika nakon čega slijedi testiranje kojom se otkriva prisutnost antigena ili antitjela na HIV.

KAKO SE PRENOSI HIV/AIDS?
 • NEZAŠTIĆENIM ODNOSIMA
 • KORIŠTENJEM DROGA
 • TRANSFUZIJOM KRVI
 • TRUDNOĆOM
 • NESTERILIZOVANIM INSTRUMENTIMA
SIMPTOMATOLOGIJA

HIV infekcija prolazi kroz više faza:

 • Akutna (primarna) HIV infekcija,
 • Latentna (asimptomatska) faza,
 • Simptomatska faza,
 • Faza progresije iz HIV pozitivnosti u AIDS.

Akutna HIV infekcija se javlja 30- 50% slučajeva nakon 3 – 6 nedelja od trenutka infekcije i može proći bez simptoma ili može imati simptomatologiju gripa.
Ostale faze dovode do sloma imunog sistema i pojave različitith oportunističkih infekcija i tumora –  faza progresije iz HIV pozitivnosti u HIV/AIDS.

 

PREVENCIJA

Prevencija uključuje informaciju, edukaciju i testiranje.
Osnovne mjere prevencije su: korištenje adekvatne zaštite, ne upuštati se u odnose sa nepoznatim osobama, osobama koje su intravenski narkomani i često mjenjaju partnere, ne koristiti oštre predmete nepoznatih osoba za vlastitu upotrebu, redovno testiranje.  Ako je majka zaražena HIV-om rizik od inficiranja djeteta je visok, pa se preporučuje da majke zaražene HIV-om ne doje dijete zbog moguće transmisije virusa.

 

ZAŠTO SE TESTIRATI?

Rano otkrivanje omogućava ranije liječenje i primjenu osnovnih lijekova za oportunističke infekcije.
U tom slučaju smanjiće se mogućnost prenošenja zaraze sa majke na dijete, širenje infekcije na druge osobe i preduzeće se mjera za zaštitu i unapređenje vlastitog zdravlja.

Laboratorijski informacioni sistem  omogućava lakše označavanje i praćenje prikupljenih uzoraka, čime se smanjuje i mogućnost stvaranja grešaka prilikom realizacije analize.

U CAREOLL Lab aplikaciji omogućeno je prikupljanje uzoraka kojima se detektuje prisutvo HIV virusa i  većeg broja uzoraka za jednu analizu. Korištenjem CAREOLL Lab informacionog sistema, privatnost i zaštita podataka je obezbjeđena kao i potpuna tačnost za odabranu analizu.

CAREOLL Lab poboljšava efikasnost i kontrolu rada laboratorije tako što posjeduje mogućnost praćenja uzoraka, kao i svih aktivnosti u vezi sa uzorkom.
Svi rezultati se  izdaju verifikovani od strane stručnog lica. Takođe se i smanjuje potreba za papirnom dokumentacijem jer je cijeli proces automatizovan.

 

Prikupljanje uzorka

 

Nakon realizacije analize i dobijenih vrijednosti omogućen je prikaz sa referentnim vrijednostima.
Aplikacija će nakon analize ukoliko postoje odstupanja od vrijednosti alarmirati povišene vrijednosti crvenom bojom, dok će prikaz strelica okrenutih ka gore predstaviti veliko ostupanje od vrijednosti, a polje obilježeno žutom bojom minimalna odstupanja.

 

Alarmantno povišene vrijednosti – istaknuta su crvenom bojom

 

Minimalno odstupanje od referentnih vrijednosti

 

Definisanjem uređaja na osnovu kog se radi analiza i referentnih vrijednosti dobija se  potpuna automatizacija procesa analize kao i:

 • definisanje vrste uzorka,
 • vrste spremnika za uzorak (sa definisanom bojom epruvete koja se koristi),
 • mjesto uzorkovanja (anatomija tijela odakle se uzima uzorak),
 • metoda uzorkovanja ( lokacija iz koje se uzima uzorak),
 • preporučena količina što predstavlja olakšavajući brži način uzimanja uzorka.

 

Podaci o uzorku prilikom prikupljanja