Blog

Blog

Zdravo svijete!

by | 01.10.2018. | Vijesti

Svjedoci smo uspostavljanja novih načina obavljanja medicinske prakse koja se sve više kreće ka elektronskim zapisima vođenja pacijenata.

Uvažavajući visok stepen primjene IT-a u medicini i naše decenijsko iskustvo u proizvodnji softverskih rješenja namijenjenih zdravstvenim ustanovama, mi danas činimo najsavremniju tehnologiju široko dostupnom krajnjim korisnicima.

Kroz strateški doprinos razvoju IT-a u medicine, kreirali smo Careoll – softversko rješenje namijenjeno radu zdravstvenih ordinacija. Careoll je jednostavna i brza pomoć koja će u potpunosti zamijeniti ručnu evidenciju pacijenata i pregleda, ručno vođenje poslovanja, izradu izvještaja, te je nezaobilaznu pomoć u donošenju poslovnih odluka.

Važno je istaći da za korišćenje Careoll-a nisu neophodne napredne IT vještine zahvaljujući čemu možete u potpunosti biti fokusirani na uspješno obrađenu medicinsku praksu i efikasnu njegu pacijenata. Korisnici Careoll-a imaće kontinuiran pristup najsavremenijoj tehnologiji zahvaljujući kojoj će biti u poziciji da sa većom šansom ostvare planirani poslovni rezultat.

Zahvaljujući ovom rješenju, korisnici će postati i dio velike grupe evropskih zdravstvenih ustanova kroz ovakav vid uključivanja u proces digitalne transformacije, koji žele da obezbijede budućnost na sve zahtjevnijem tržištu 21. vijeka.

Udahni sigurnost. Pokreni Careoll.

Careoll – uskoro na našem tržištu.