Sigurnost

Sigurnost podataka

S obzirom da je ovaj softver namijenjen zdravstvenim ustanovama i radi sa medicinskim podacima pacijenata, sigurnost podataka stavili smo na najviši nivo. Izdvajamo samo neke od bitnih stvari koje koristimo.

Klijentski certifikati

Da bi ste uopšte pristupili aplikaciji, potrebno je da posjedujete validan klijentski certifikat, koji dobijate prilikom kupovine prve licence za vašu zdravstvenu ustanovu. Certifikat postavljate na uređaje sa kojih želite koristiti aplikaciju i samo oni imaju mogućnost da pristupe do aplikacije.

Certifikat je taj koji vas jednoznačno identifikuje na CAREOLL aplikaciji te zahvaljujući njemu, ekskluzivno imate pravo pristupa samo podacima koji su vezani za vašu zdravstvenu organizaciju.

Zahvaljujući ovome, naši serveri su potpuno zaštićeni od pristupa korisnika interneta koji nisu korisnici CAREOLL aplikacije, i ti se zahtjevi automatski odbijaju.

HTTPS za kriptovanu komunikaciju

Aplikaciji se pristupa putem HTTPS protokola, što znači da je kompletan mrežni saobraćaj ka DataCentru kriptovan i siguran. Naš certifikat koji se koristi u HTTPS izdat je od strane svjetski poznatog certifikacionog tijela.

Zahvaljujući ovoj tehnologiji, eleminiše se mogućnost da neko presretne vašu komunikaciju i neovlašćeno dođe do podataka koje šaljete/primate iz DataCentra.

Informacije o izmjeni podataka

Aplikacija je tako projektovana i implementirana da bilježi svaku izmjenu na vašim podacima. U slučaju potrebe, uvijek ćete moći dobiti informaciju kada i ko je promijenio koji podataka, te koja je bila prethodna vrijednost.

Rezervne kopije podataka

Za sve vaše podatke redovno se kreiraju kriptovane rezerve kopije koje se čuvaju za slučaj „katastrofe“. Dakle, čak i u slučaju niza događaja koja se u IT svijetu definišu kao „katastrofa“, vaši podaci moći će se povratiti na vrijednosti u određenom vremenskom trenutku.

ISO 27001

LANACO kompanije posjeduje ISO 27001 certifikat koji garantuje da je naše poslovanje organizovano na način da zadovoljava svjetske standarde iz oblasti bezbjednosti podataka.

Neki od njih su: posjedovanje fizičko-tehničkog obezbjeđenja objekta, striktno kontrolisanog pristupa DataCentru, do jasno definisanih procedura za administraciju informacionih sistema, te kontrola programskog koda.

TIR 4 Data centar

Svi vaši podaci su pohranjeni u DataCentru koji je izgrađen po TIR 4 standardu, što garantuje veliku dostupnost naših servisa, a samim tim i vaših podataka