Digitalna podrška
dobrih medicinskih praksi

Integracija
sa IZIS-om

CAREOLL omogućava vođenje medicinske dokumentacije u elektronskoj formi, bazirane na strukturisanim medicinskim dokumentima i usklađen je sa međunarodnim standardima. Pojednostavljuje procese zakazivanja, definisanja rasporeda pacijenata i olakšava upravljanje resursima organizacije.

Dostupno
u više izdanja

Careoll je zamišljen kao multifunkcionalna platforma prilagodljiva različitim tipovima ustanova, ambulantama, banjskim liječilištima i laboratorijama.

Izdanje za ambulantne i specijalističke zdravstvene ustanove

Izdanje za banjska lječilišta sa terapijskim procedurama

Izdanje za biohemijske, mikrobiološke, patohistološke i genetičke laboratorije

Izdanje za ambulantne i specijalističke zdravstvene ustanove

Iskustva korisnika

;

“Careoll mi je omogućio da za kratko vreme pređem put od ručne evidencije pacijenata i pregleda do digitalnih medicinskih struktuiranih podataka. Korištenjem Careoll Practice dobila sam pregeldnu sliku stanja pacijenta, mogućnost praćenje istorije bolesti i sistematizaciju svih procesa jer je servis prilagođen potrebama ginekoloških ordinacija.”

dr Maja Markoska
Specijalistička ginekološka akušerska ordinacija ”dr Maja Markoska’- Novi Sad

“Svakodnevan rad, evidencija pacijenata, zakazivanje termina i evidentiranje pregleda mi je ubrzan korištenjem Careoll Practic-a. Najviše volim dinamiku posla i to što ne znaš što novi dan nosi, zbog toga mi je jako važno da sav posao koji obavljam iza pulta bude što jednostavniji i kraći. Hvala Careoll timu što su mi to i omogućili.”

Viša medicinska sestra Slavica Tešić
ZU Diva medica, Banja Luka

Sigurnost podataka na najvišem nivou

Vaši podaci skladište se u Data Centru koji je izgrađen po najvišim svjetskim standardima uz visok nivo sigurnosti.

Sigurnost podataka
;
Bez dodatnih investicija

Bez dodatnih investicija u opremu

CAREOLL servis smanjuje visinu jednokratnih investicionih troškova u opremu i redovnih režijskih troškova. U pitanju je čitav spektar troškova od onih vezanih za hardversku infrastrukturu, do operativnih režijskih troškova, koji su neophodni kako bi sistem pravilno funkcionisao.

;

Jednostavno i intuitivno

Jednostavan pristup i intuitivno korišćenje CAREOLL-a predstavlja veliku prednost za njegove korisnike. Aplikacija je prilagođena tako da Vas logički vodi kroz poslovne procese u Vašoj zdravstvenoj ustanovi. Dostupno na više jezika.

Jednostavno i intuitivno
;
Bez instalacije

Bez instalacije kod korisnika

Za korišćenje CAREOLL servisa nije potrebna implementacija kod korisnika. Pokretanje aplikacije se realizuje putem Internet veze u najkraćem roku. Komplikovane implementacije koje su iziskivale dugotrajno vrijeme i dodatne, često nepredviđene, troškove sada su dio prošlosti. Samim tim i potreba za tehničkim održavanjem je svodi na pristup internetu.

;

Korisnička podrška

Svojim klijentima smo obezbijedili najviši nivo korisničke podrške po uzoru na svjetske lidere u ovoj oblasti. Korisnicima su dostupna pisana upustva, a do kraja godine i video materijali.

Korisnička podrška
;
Konstantno unapređivanje

Konstantno unapređivanje

Naše rješenje se konstantno unapređuje novim funkcionalnostima koje će biti dostupne kroz odgovarajuće pakete.