Politika privatnosti

Politika privatnosti

CAREOLL Mobilna aplikacija je besplatna aplikacija, napravljena od strane Lanaco d.o.o kompanije i predstavlja dodatak CAREOLL Informacionom sistemu*, a omogućava korisnicima da određene aktivnosti realizuju na brži i jednostavniji način, čak i dok su u pokretu.

*CAREOLL Informacioni sistem je aplikaciza za zdravstvene ustanove, koja omogućava vođenje elektronskog zdravstvenog kartona (EMR), realizaciju laboratorijskih analiza (LIS), te upravljanje osnovnim resursima zdravstvene ustanove.

Kompanija Lanaco d.o.o poštuje Vašu privatnost i u skladu sa tim želi da Vas, kao korisnika aplikacije CAREOLL, informiše o načinu sakupljanja, upotrebe i pristupa ličnim, privatnim informacijama, što je osnovni cilj ove politike privatnosti.

Ukoliko ste korisnik CAREOLL Informacionog sistema* i CAREOLL Mobile aplikacije smatra se da ste u svakom trenutku upoznati s ovom politikom privatnosti, te da je u potpunosti razumijete i prihvatate.

Sakupljanje informacija i njihova upotreba

CAREOLL aplikacija sakuplja, i proslijeđuje podatke (koje Vi sami unesete putem odgovarajućih formi ili kamere) ka CAREOLL Informacionom sistemu* koji ih dalje obrađuje i čuva. Sama mobilna aplikacija ne čuva unesene podatke iz sigurnosnih razloga.

Pored toga, CAREOLL aplikacija može u pojedinim svojim dijelovima (prilikom zakazivanja termina za pacijente), pristupati čitanju Vaših SMS poruka, samo ukoliko Vi to želite, pošto će Vas aplikacija prilikom prvog pristupa pitati da odobrite i potvrdite ovu akciju. Tom prilikom će Vam se prikazati lista svih SMS-ova koji se nalaze na Vašem telefonu, sa koje možete odabrati samo onaj SMS koji želite da bude prenesen u aplikaciju.

Takođe, slično je i sa pristupom pozivima:

  • CAREOLL Mobilna aplikacija može pristupati aktivnom pozivu (naravno, samo ukoliko Vi to želite i odobrite, pošto će Vas aplikacija pitati da odobrite i potvrdite ovu akciju prilikom prvog pristupa), i preuzeti samo broj telefona iz aktivnog poziva i unijeti ga u aplikaciju.
  • CAREOLL Mobilna aplikacija može pristupiti istoriji Vaših poziva i pri tome preuzeti kontakt informacije za poziv koji odaberete (ime, prezime i broj telefona) i upisati u aplikaciju na odgovarajuće mjesto.

Dakle, Vi ste ti koji birate šta će biti preneseno u aplikaciju.

Sigurnost podataka

U slučaju da se CAREOLL Informacioni sistem* koristi u CLOUD varijanti, Lanaco d.o.o preduzima sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajni ili nezakoniti pristup Vašim podacima. Kao dodatna zaštita, za pristup CAREOLL Informacionom sistemu* kroz ovu aplikaciji Vam je potreban BKS fajl koji sadrži odgovarajuće certifikate za prvi stepen autentikacije, koji Lanaco d.o.o predaje lično nadležnima u Vašoj zdravstvenoj ustanovi, a oni dalje odlučuju ko iz njihove zdravstvene ustanove može da koristi ovaj certifikat.

Želimo naglasiti da upotrebom CAREOLL Mobilne aplikacije i CAREOLL Informacionog sistema, Vaši podaci ostaju tajni i garantujemo Vam da ih nećemo staviti trećim pravnim i/ili fizičkim licima na raspolaganje bez Vašeg pristanka, pri čemu Lanaco d.o.o ne snosi odgovornost u slučaju greške više sile, i ne snosi apsolutnu odgovornost, uzimajući u obzir da informacije koje se prenose putem interneta i čuvaju elektronski nikada nisu 100% sigurne. Sigurnost obrade Vaših podataka potvrđuje i ISO 27001 standard koji smo implementirali i uspješno primjenjujemo već duži niz godina.

U slučaju da se CAREOLL Informacioni sistem* koristi u ON-PREMISES varijanti, svu brigu oko zaštite podataka i kominikacije između CAREOLL Mobilne aplikacije i CAREOLL Informacionog sistema* preuzima Vaša ustanova.

Transfer podataka

Ukoliko se odlučite da koristite ovu aplikaciju CLOUD varijanti, a pri tome je Vaša zdravstvena ustanova registrovana u mjestu izvan granica Bosne i Hercegovine, trebate biti upoznati sa tim da je moguće da Vaši podaci budu preneseni i obrađivani u Bosni i Hercegovini, pri čemu je moguće da se zakon o zaštiti podataka razlikuje u Vašoj zemlji u odnosu na zakon u Bosni i Hercegovini.

Promjena politike privatnosti

Ukoliko bude smatrala da je to neophodno, kompanija Lanaco d.o.o zadržava pravo promjene sadržaja ove politike privatnosti, kako bi ostala tačna i ažurna, o čemu ćete biti blagovremeno obavješteni.

Kontakt informacije

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja i/ili prijedloga vezanih za ovu politiku privatnosti, budite slobodni da nas kontaktirate putem e-mail adrese info@careoll.com ili putem telefona +387 51 33 55 00.