Blog

Blog

Međunarodna klasifikacija bolesti

by | 18.05.2019. | Vijesti

Međunarodna klasifikacija bolesti

MKB-10 (International Classification of Diseases) je statistička klasifikacija bolesti i drugih zdravstvenih problema. Klasifikacija bolesti može se definisati kao sistem kategorija koje se dodjeljuju određenim bolestima prema utvrđenim kriterijima. Mogući su mnogi načini klasifikacije. Odabrani način zavisi od svrhe za koju će se upotrijebiti prikupljeni statistički podaci. Deseta revizija MKB utvrđena je 1990. godine i od strane pojedinih zemalja primjenuje se od 1993. Prilagođavanje je izvršeno kako bi se zadovoljile raznovrsne potrebe za podacima o mortalitetu i zdravstvenoj zaštiti

Deseta revizija MKB

Deseta revizija je zadržala tradicionalni sistem MKB-a, s tom razlikom što je prijašnje brojčano šifriranje zamijenjeno slovno-brojčanim. Tako je proširena mogućnost šifriranja te su osigurana mjesta za buduće revizije bez prekidanja brojčanog sistema.

Sistem dvojnog razvrstavanja, označavanjem nekih dijagnostičkih navoda krstićem i zvjezdicom, uveden u IX. klasifikaciji, zadržan je i proširen. Zvjezdicom su označene homogene kategorije na nivo tri znaka. Iako su se prijašnje revizije klasifikacije bavile samo uzrocima smrti, VI. revizijom iz 1948. godine obuhvat je proširen i na nesmrtonosne bolesti. Unošenjem pojedinih inovacija radi udovoljavanja statističkim potrebama raznih organizacija to se proširivanje nastavilo u svim klasifikacijama, uključujući i IX. reviziju.

Međunarodna konferencija o IX. reviziji, održana u Ženevi 1975. godine preporučila je i odobrila testno objavljivanje dopunske klasifikacije medicinskih zahvata, te klasifikacije oštećenja, onesposobljenosti i invalidnosti.

Najveće novosti u desetoj reviziji

Najveća novost u prijedlozima za X reviziju jest korištenje slovno-brojčanog sistema šifriranja, koji se sastoji od četiri znaka – jednog slova i tri brojke. Time se, u odnosu na IX reviziju, mogućnost šifriranja više nego udvostručila i omogućila da se većini poglavlja pripiše jedno slovo ili grupa slova, a svakom se može pridodati 100 trocifrenih kategorija. Od 26 raspoloživih slova uporabljeno je 25. Slovo „U“ ostavljeno je neiskorišteno za potrebe budućih izmjena i dopuna, te moguće privremene klasifikacije, a radi rješavanja poteškoća koje se u razdoblju između revizija mogu pojaviti na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Prihvatajući novu reviziju MKB i pripremajući se za XXI vijek i bolji kvalitet ukupnog rada u zdravstvu, zakonska obaveza registracije morbiditeta i mortaliteta mora se ispunjavati preciznije. Time bi i naša zemlja bila ravnopravna sa drugim zamljama članicama SZO. Koristili bi se podaci morbiditeta i mortaliteta i sa našeg područja od strane SZO. Realna primarna registracija morbiditeta i mortaliteta omogućila bi sistematsko praćenje, poređenje, tumačenje i analiziranje podataka. Istovremeno bi poslužila kao objektivna osnova za planiranje razvoja zdravstvene zaštite i zdravstvene djelatnosti.

U cilju ispunjavanja svih obaveza i poboljšanja zdravstvene zaštite Lanako je razvio Careoll servis koji omogućava šifriranje anamneza, kliničkih nalaza i dijagnoza. U servis je integrisan MKB 10, sa opcijom prelaska na MKB 11.