Blog

Blog

Korisnička podrška i razvoj Careoll-a

by | 07.10.2022. | Vijesti

Korisnička podrška

Korisnička podrška Careoll tima koncipirana je tako da korisnicima omogući brzo informisanje i dostupnost u svakom trenutku.

Potencijalni korisnici imaju mogućnost da se upoznaju sa aplikacijom i funkcionalnostima koje nudi kroz kratku prezentaciju o CAREOLL-u. Prije početka samostalnog rada u aplikaciji, medicinski konsultanti u dogovoru sa korisnicima realizuju obuke.

Medicinski konsultati su dio CAREOLL tima kao saradnici iz oblasti zdravstva koji poznaju medicinsku praksu i rad u zdravstvenim ustanovama. Istovremeno rade u aplikaciji, testiraju funkcionalnosti i omogućavaju komunikaciju između korisnika i IT stručnjaka.

Tokom rada u aplikaciji korisnici imaju online podršku, mogućnost komunikacije

sa konsultantima, pristup tekstualnim i video uputstvima.

Za svaki modul u aplikaciji kreirana su tekstualna i video uputstva usmjerena na kratak prikaz i opis određenih funkcionalnosti. U okviru aplikacije, pored dostupnih tekstualnih i video uputstava, implementirane su informacije vezane za korisničku podršku putem telefona i emali-a, tako da u toku rada u aplikaciji korisnici mogu brzo i jednostavno ostvariti komunikaciju sa timom.

Prikaz opcije za podršku u aplikaciji

Prikaz opcije za podršku u aplikaciji

Redovna nadogradnja i unapređivanje sistema

Ideja za razvoj softvera za medicinske ustanove pokrenuta je 2015 godine a prvi temelji CAREOLL aplikacije postavljeni su sredinom 2017 godine. Od tada pa do 2020 godine kroz aktivan rad na unapređenju funkcionalnosti Careoll postaje digitalna podrška za rad u laboratorijama, banjama i manjim specijalističim ordinacijama kao što je ginekologija. Danas, Careoll je softversko rješenje koje se koristi u oftalmologiji, dermatologiji, endokrinologiji, kardiologiji, pedijatriji, internističkim ordinacija i poliklinika. Pored digitalizacije medicinskih usluga i elektronskog vođenja medicinske dokumentacije CAREOLL omogućava i integraciju sa IZIS-om.

Kontinuiranom napretku i razvoju CAREOLL-a doprinosi aktivan i timski rad naših IT stručnjaka,

saradnja sa stručnjacima iz oblasti zdravstva, komunikacija i razmjena

informacija sa klijentima, upućenost u razvoj zdravstva i tehnološki napredak.