Unapređivanje

Konstantno unapređivanje

LANACO kompanija prepoznala je zdravstvo i medicinu kao jedan od svojih strateških stubova poslovanja. Zahvaljujući tome, u kompaniji postoji stalni tim koji je zadužen za konstantan razvoj ovog proizvoda.

U skladu sa planovima, okvirno je predviđeno da se dva puta godišnje objavljuju verzije aplikacije koje će sadržati veće izmjene, tipa dodavanja novih izdanja, ili novih paketa.

U periodu između, planirane su objave manjih verzija, koji će se fokusirati na postojeće funkcionalnsoti.

Za narednu godinu, planiranje su verzije koje će se fokusirati na poslovanje laboratorija, te integraciju zdravstvenih ustanova za fondovima zdravstvenog osoguranja.