Blog

Blog

Elektronska uputnica (e-uputnica)

by | 10.11.2022. | Vijesti

Integrisani zdravstveni informacioni sistem – IZIS povezuje zdravstvene ustanove različitih nivoa u Republici Srpskoj u jedinstven sistem, omogućavajući pri tome slanje i preuzimanje e-uputnica između integrisanih zdravstvenih ustanova.

Zdravstvene ustanove koje imaju pravo izdavanja papirnih, odnosno štampanih, uputnica, a integrisane su u IZIS, imaju mogućnost razmjene elektronskih uputnica sa partnerima koji su takođe dio integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.

Administrativni podaci e-uputnice

Svi administrativni podaci o pacijentu, ljekaru i zdravstvenoj ustanovi automatski se evidentiraju prilikom kreiranja e-uputnice.

Podaci o pacijentu preuzimaju se iz elektronskog zdravstvenog kartona koji se formira prilikom registrovanja i prijema pacijenta u zdravstvenu ustanovu.

Podaci o doktoru i zdravstvenoj ustanovi evidentirani su u okviru sistema (aplikacije) koji zdravstvena ustanova koristi za rad i integraciju sa IZIS-om.

Osnovi uslov za slanje e-uputnica je da se u toku prijema pacijenta evidentira zdravstveno osiguranje (Fond zdravstvenog osiguranja) i da su ispravno evidentirani osnovni podaci o pacijentu (matični broj).

Tokom evidentiranja podataka o osiguranju potrebno je navesti uplatioca, označiti tip osiguranja i participaciju.

 

Evidentiranje zdravstvenog osiguranja pacijenta

 

 

Medicinski podaci e-uputnice

Prilikom kreiranja e-uputnice ljekar mora navesti dijagnozu, unijeti podatak o zdravstvenoj ustanovi u koju se upućuje pacijent na pregled i definisati usluge koje očekuje (pregled, laboratorijske analize i slično).

Radna verzija e-uputnice

 

  • Prednost e-uputnica za pacijente

Veća sigurnost i manja vjerovatnoća gubitka uputnica, jer e-uputnice pacijenti ne moraju preuzimati i dostavljati lično.

Elektronskim slanjem uputnica štedi se vrijeme pacijenata i smanjuje se problem nečitko napisanih podataka i preporuka.

 

  • Prednost e-uputnica za medicinske radnike

Jednostavnije i brže kreiranje e-uputnice

U odnosu na ranije izdavanje uputnica koje su se popunjavale ručno, prilikom kreiranja e-uputnice administrativni podaci o pacijentu, doktoru i zdravstvenoj ustanovi se popunjavaju automatski.

Nije potrebno štampanje i  ljekar ne potpisuje uputnicu. Dovoljno je samo uputnicu proslijediti ka IZIS-u.

Pristup nalazu pacijenta nakon obavljenog pregleda

Ljekar koji je izdao e-uputnicu ima uvid u nalaz realizovanog pregleda na koji je uputio pacijenta. Nalaz je dostupan kao odgovor integrisanog zdravstva.

Nalaz kao odgovor integrisanog zdravstva