Blog

Blog

Druga konferencija Balkanske Asocijacije Medicinskih Sestara

by | 28.03.2023. | Vijesti

Druga konferencija Balkanske Asocijacije Medicinskih Sestara ,,Naš put ka Evropskoj Uniji”, održana je 24.03.2023. godine u  Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banja Luci.

Na konferenciji se okupilo preko 100 medicinskih sestara iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije te veliki broj predstavnika državnih institucija, međunarodnih predstavnika i medija.

Kongres naglašava značaj poduzetih aktivnosti u udruženoj borbi sa problemima koji su zajednički zemljama Balkana, obrazovanje i migracija zdravstvenih radnika.

Kompanija Lanaco je ove godine uzela aktivno učešće i dala značajan doprinos u organizaciji konferencije. Cilj prezentacije, “Digitalna transformacija u zdravstvenom sektoru”, je upoznavanje prisutnih sa benefitima digitalne transformacije i korišćenje savremenih tehnologija u praksi.