Blog

Blog

Digitalna transformacija u medicini 2.0

by | 05.10.2018. | Vijesti

„Način na koji IT pokušava doprinijeti efikasnijem liječenju pacijenata, prevenciji pojedinih bolesti i daljem razvoju medicine.“

Prvobitna digitalna transformacija u medicine podrazumjevala je prevođenje medicinskih dokumenata u digitalni oblik na način da su nastajali dokumenti u formi slobodnog teksta. Ovo je omogućavalo jednostavan proces digitalizacije i predstavljalo je korak naprijed u razmjeni medicinske dokumentacije između ustanova u okviru jedne države (govornog područija). Međutim, ovakvi dokumenti nisu bili pogodni za dalju obradu.

Digitalna transformacija 2.0 podrazumjeva struktuiranje medicinskih podataka na način da se svaki unos precizno definiše na šta se odnosi, te da mu se može dodijeliti vrijednost iz određenog skupa podataka. Ovakvi dokumenti pogodni su za dalju računarsku obradu: BI – sisteme poslovne inteligencije, DataMining – analiza podataka u potrazi za određenim pravilima slijeda događaja, kao I za razmjenu van prostora države gdje su nastali.

Ovaj process imaće veliki utican na efikasnije liječenje pacijenata, preventivne aktivnosti za neke bolesti I otvoriće nove mogućnosti za naučna istraživanja u medicini.

Careoll je baziran na struktuiranim medicinskim podacima, što ga svrstava u novu generaciju medicinskih informacionih sistema.