Bez investicija

Bez dodatnih investicija

CAREOLL servis smanjuje visinu jednokratnih investicionih troškova u opremu i redovnih režijskih troškova. U pitanju je čitav spektar troškova od onih vezanih za hardversku infrastrukturu, do operativnih režijskih troškova, koji su neophodni kako bi sistem pravilno funkcionisao.

U današnje vrijeme mnoga preduzeća koriste SaaS (Software as a service) rješenja u svom poslovanju. Cijena ovakvih rješenja je vrlo pristupačna, plaća se na mjesečnom nivou i što je najvažnije nema dugoročnih obaveza (pretplata se može prekinuti u bilo kom trenutku).

Neke od glavnih prednosti su:

 

  • ne morate ulagati dodatni novac u infrastrukturu vašeg preduzeća. (potreban je samo pristup internetu sa uređaja na kome želite pokrenuti aplikaciju),
  • ne morate plaćati skupe licence i troškove za implementaciju i konfiguraciju hardvera i sistemskog softvera,
  • možete početi sa paketom osnovnih funkcionalnosti, i zatim, ako se ukaže potreba, povećavati obim. To znači da plaćate samo onaj opseg funkcionalnosti koji vam je potreban.
  • niži su inicijalni troškovi (praktično plaća se samo mjesečni zakup licence)
  • bez troškova održavanja IT infrastrukture (serveri, operativni sistemi, baze podataka,…)