Druga konferencija Balkanske Asocijacije Medicinskih Sestara

Druga konferencija Balkanske Asocijacije Medicinskih Sestara

Druga konferencija Balkanske Asocijacije Medicinskih Sestara ,,Naš put ka Evropskoj Uniji”, održana je 24.03.2023. godine u  Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Na konferenciji se okupilo preko 100 medicinskih sestara iz Bosne i Hercegovine,...
Međunarodna klasifikacija bolesti

Međunarodna klasifikacija bolesti

Međunarodna klasifikacija bolesti MKB-10 (International Classification of Diseases) je statistička klasifikacija bolesti i drugih zdravstvenih problema. Klasifikacija bolesti može se definisati kao sistem kategorija koje se dodjeljuju određenim bolestima prema...