CAREOLL platforma sertifikovana za IZIS

CAREOLL platforma sertifikovana za IZIS

U proteklom periodu radili smo na integraciji CAREOLL platforme sa IZIS-om (Integrisanim Zdravstvenim Informacionim Sistemom na nivou Republike Srpske). Sredinom jula 2022. godine zvanično smo prošli proces sertifikacije. Na ovaj način omogućena je razmjena podataka i...

EMR i EHR – od čeka su to skraćenice i šta to zapravo znači?

Kada govorimo o medicinskim informacionim sistima često se pominju termini EMR i EHR. Od čega su to skraćenice i šta to zapravo znači? Electronic Medical Record – EMR EMR – predstavljaju digitalne zapise medicinske dokumentacije koja se vodi u ordinacijama...

Digitalna transformacija u medicini 2.0

„Način na koji IT pokušava doprinijeti efikasnijem liječenju pacijenata, prevenciji pojedinih bolesti i daljem razvoju medicine.“ Prvobitna digitalna transformacija u medicine podrazumjevala je prevođenje medicinskih dokumenata u digitalni oblik na način da su...